ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣΗ εταιρεία ΔΥΝΗ ΑΕ με βάση την 40ετή τεχνογνωσία της σχεδιάζει και κατασκευάζει φυγοκεντρικούς και αξονικούς ανεμιστήρες διαφόρων τύπων . Οι ανεμιστήρες μας χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές όπως: εξαερισμός, θέρμανση,βιομηχανικές απορροφήσεις, εγκαταστάσεις μεταφοράς αέρος (πνευματικές μεταφορές), κλιματισμός, σε κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, πτηνοτροφεία, ζωοτροφεία,ασβεστοκάμινα, χημικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, βαφεία, μεταλλεία κ.λπ. Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες μας είναι υψηλών προδιαγραφών και καλύπτουν ανάγκες διακίνησης αέρα ή αερίων καθαρών ή βεβαρημένων με σκόνη ή στερεά, σε διάφορες παροχές και πιέσεις. Οι αξονικοί ανεμιστήρες μας είναι κατάλληλοι για διακίνηση αέρα σε πολύ χαμηλές πιέσεις.

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες της σειράς BC είναι κατάλληλοι για βιομηχανικές εφαρμογές, σε βιομηχανικούς εξαερισμούς, απορροφήσεις κλπ.

Περισσότερα

Οι φυσητήρες BC είναι κατάλληλοι για βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές πιέσεις μεχρι 15.000Pa.

Περισσότερα

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες δια ογκομετρική παροχή απο 1.000m³/h έως 10.000m³/h, και πίεση μέχρι 1300Pa (130mmWG).

Περισσότερα

Οι ηλεκτροανεμιστήρες FC και BS καλύπτουν παροχές αέρος 200-15.000m³/h με ολικό μανομετρικό 0-100mmWG.

Περισσότερα

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες δια βιομηχανικές εφαρμογές, με πτερωτή με επίπεδα πτερύγια οπισθίως κεκλιμένα. Δια στατικές πιέσεις μέχρι 350mmWG και παροχή 100-70.000m³/h.

Περισσότερα

Η σειρά φυγοκεντρικών ανεμιστήρων SRT-HG (Radial Straight- Hot Gases) μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε ειδικά δια την ασφαλή διακίνηση θερμών αερίων καύσης υπό χαμηλό μανομετρικό.

Περισσότερα

Ηλεκτροανεμιστήρες-φυσητήρες υψηλής πίεσης σειρά HD για παροχές απο 200 εως 5000m³/h σε πιέσεις μεχρι 1000mmWG

Περισσότερα

Η σειρα των αξονικών ανεμιστήρων ΑΡ είναι ειδικά μελετημένη για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτείται διακίνηση μεγάλων ποσοτητων αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις.

Περισσότερα

Αξονικοί τετράφτεροι ανεμιστήρες σειράς DA για διακίνηση αέρα ανευ αεραγωγών σε πολύ χαμηλές πιέσεις. Δια παροχή αέρα μέχρι 8.500m³/h και στατική πίεση μέχρι 10mmWG.

Περισσότερα

Εξαεριστήρες οροφής υψηλών θερμοκρασιών

Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ